SV / EN

WE CARE GREEN

Miljöarbete-Hotell-Stenungsbaden

På Stenungsbaden Yacht Club är är det en självklarhet att arbeta med miljöfrågor. Vi är både Svanenmärkta och miljöcertifierade med ISO 14001. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera energiförbrukningen, avfallet, kemikalier, transporter och vatten.

Hållbar hotellvistelse
En hotellvistelse består av många produkter och tjänster – allt från tvål, mat och sängkläder till incheckning.

Mat är inte bara en mänsklig nödvändighet utan bidrar även till bra hotellupplevelser. Men vårt val av mat påverkar vår miljö. Genom att servera rätt mat kan vi tillsammans äta oss till en bättre värld. Det är bra för djuren, miljön och oss själva – och det smakar löjligt gott!

Gör ett aktivt val för miLjön - Bo PÅ STENUNGSBADEN YACHT CLUB.

bye, bye palmoil

BYE, BYE PALM-OIL

Stenungsbaden Yacht Club är palmoljefritt! Nordic Choice Hotels agerar mot skövlingen av regnskog som bidrar till växthuseffekten och kränker mänskliga rättigheter. I och med att efterfrågan på palmolja ökar blir plantagen fler och större. Den produceras som bäst i områden det annars växer regnskog, vilket leder till skövling av skogen och att djur- och växtliv hotas. Palmolja är en av de mest hälsofarliga vegetabiliska oljorna. Skövlingen skapar stora globala problem för vår fauna, och för människor som arbetar i palmoljeindustrin. Vi hoppas kunna se på sikt att det blir en kontrollerad odling av palmolja och till dess väljer vi att avstå från ALL användning av palmolja i våra livsmedel.

EARTH HOUR

På lördag den 25 mars kl 20:30 - 21:30 släcker vi för en ljusare framtid. Det är dags för årets Earth Hour när hela världen släcker ner för att påminna oss om de snabba klimatförändringarna.  

  • Stearinljusmiddag i restaurangen
  • Akustisk underhållning med Götz Kalas under earth hour-timmen
  • Fler vegetariska alternativ på frukosten
  • Följ ljussättningen på hamnplan som startar kl 20.30
  • Erbjuder vegetarisk meny i restaurangen.
  • Utökar frukosten på söndag med fler vegetariska alternativ
  • Under hela earth hour-veckan, 20 -26 mars, släcker vi ner i restaurangen och använder levande ljus iställetPå söndagsteken serveras kalkon med ekologiska grönsaker.

Varje år deltar vi i världens största klimatmanifestation, Eart Hour, för att visa att vi bryr oss och för att påverka makthavarna att ta klimatförändringarna på allvar. Läs mer på wwf.se/earthhour


icon-01.png

Energi 

När det kommer till miljöfrågor står energifrågan ofta i fokus. Det är förstås en central fråga även för oss. Vi strävar efter att arbeta så energisnålt som möjligt. Vårt mål är att reducera energiförbrukningen med 15 % per gästdygn jämfört med 2008 års nivåer.

Detta gör Nordic Choice
Sedan år 2000 har vi aktivt jobbat med att förbruka mindre energi. En stor del av elkraften köper vi från Ishavskraft som levererar 100 % förnybar energi. Elförbrukningen har reducerats med nästan 7 % per gästdygn mellan 2008 och 2011. Det är en besparing som motsvarar årsförbrukningen för nästan 600 villor. 

Vad gäller våra hotell så har 11 av 24 hotell slutat med olja som energikälla och gått över till mer miljövänliga alternativ såsom fjärrvärme, geotermisk värme och pellets. Närmare 80 % av Nordic Choice-hotellen använder förnybar el från Ishavskraft. Tack vare ISO 14001-certificeringen har vi systematiserat energiarbetet och mäter således energiförbrukningen på samtliga hotell. Med dessa mätningar som grund kan vi enklare estimera och minska vår energiförbrukning. 

Detta gör Stenungsbaden Yacht Club
Det är mycket som har förändrats i och med vårt arbete med energiresurser. 2010 förbrukade vi 46 kubikmeter olja. När vi sedan bytte till bergvärme, tilläggsisolerade huset och bytte fasaden behövde vi bara förbruka 12 kubikmeter. Vi har nu bytt ut oljepannan mot en elpanna. Elpannan är menad att endast toppa behovet där bergvärmen inte räcker till. Vi har dessutom påbörjat arbetet med att byta ut all vår belysning mot LED-belysning.

icon-02.png

Vatten

Vattenbrist är ett stort problem på många ställen på jorden. I Norden är det ingen bristvara, men Nordic Choice har valt att prioritera detta miljöarbete ändå eftersom det trots allt sparar energi. 

Detta gör Stenungsbaden Yacht Club
Stenungsbaden Yacht Club jobbar med att minska vattenanvändningen genom att satsa på energisnåla duschar, snålspolande kranar i handfat samt toaletter med två skilda spolknappar. Vi ser också till att rapportera in vår vattenförbrukning till EOS (Energioppfølgingssystemet) varje vecka. 

Resultat
Det har visat sig att våra åtgärder gjort stor skillnad. Sedan 2008 har vi minskat vår vattenförbrukning med hela 19 % per gästdygn. Det är en besparing som motsvarar ett helt års förbrukning för 4200 personer!

Transporter

Transport av varor och tjänster står för en stor del av klimatutsläppen i världen. Vår ambition är förstås att minska våra transporter i största möjligaste mån. 

Detta gör Nordic Choice
Vi minskar vår miljöpåverkan genom färre transporter till och från våra hotell. 

Detta gör Stenungsbaden Yacht Club
Stenungsbaden Yacht Club utövar arbetet med färre transporter delvis genom att samköra leveranser mellan olika avdelningar. 

icon-03.png

Kemikalier

Kemikalier används till mycket. För vår del används de bland annat inom rengöring, tekniskt arbete, desinfektion samt rening av bassänger och bassängvatten. Flera av dessa kemikalier är skadliga för hälsan och miljön. Det är därför viktigt för oss att arbeta effektivt med att minska vår kemikalieanvändning. 

Detta gör Nordic Choice
Nordic Choice arbetar ständigt med att välja miljövänliga alternativ och att förbruka färre kemikalier. Målet är att kemikalieanvändningen på hotellen ska minska med 50 %. Vi vill se till att främst minska användningen av de miljöskadliga kemikalierna och har bestämt att 50 % av dessa ska vara utbytta vid utgången av innevarande år. 

Genom att generellt minska vår förbrukning av kemikalier på hotellen minskar vi också risken för att använda kemikalier som inte är klassade som miljöskadliga i dagsläget, men i framtiden kan komma att bli det. 

De kemikalier som vi använder rapporteras centralt. Vi använder oss av listor där vi namnger vilka kemikalier som används. Listorna innehåller en färgkodad sortering, efter en hälso- och miljöutvärdering, där de gröna är godkända, de gula bör bytas ut och de röda ska bytas ut omgående. Listan uppdateras löpande, i och med arbetet med att minska kemikalieförbrukningen. 

Även det här initiativet har gett resultat. Rapporter visar att vi minskade antalet enskilda kemikalier med 41 % mellan år 2008 och 2011. Användningen av de miljöskadliga kemikalierna minskade med 31 %. Det är glädjande resultat, men vi strävar förstås efter att göra mer och sänka användningen ytterligare! 

Detta gör Stenungsbaden Yacht Club
Vi använder 100 % miljövänliga diskmedel och tvättmedel.

icon-04.png

Avfall

Det avfall som blir kvar efter sopsorteringen är det som kallas för restavfall. Restavfall är det avfall som man varken kan kompostera, förbränna eller återvinna på annat sätt, och det är därför det avfall som belastar miljön mest. Sorterat avfall kan återvinnas till skillnad från osorterat avfall som istället slutar som restavfall.

Detta gör Nordic Choice
Genom att sortera och återvinna så mycket det bara går belastas miljön mindre. Nordic Choice är målinriktade med arbetet kring detta och ser därför till att minimera produktionen av restavfall genom just sopsortering.  De åtgärder vi tagit varierar från hotell till hotell. Samtliga av våra hotell dokumenterar att de följer både lokala och centrala lagar och föreskrifter om avfallshantering. Detta i sin tur är ett av kraven vi behövde uppnå för att få vår ISO 14001-certifiering. Varje hotell rapporterar månadsvis in hur mycket restavfall som produceras och på så sätt gör vi det till exempel enklare att spåra lokala åtgärder.  

Detta gör Stenungsbaden Yacht Club
På Stenungsbaden Yacht Club uppmärksammas matavfall och ekologiska produkter mer och mer. Ambitionen för oss är att inom kort också börja väga vårt matavfall.