SV / EN

SPONSRINGSPOLICY STENUNGSBADEN

Sponsring är en viktig del av Stenungsbadens lokala engagemang och förankring med syfte att främja varumärket, gagna affärer och relationer. Vårt sponsringsprogram innefattar idrott, kultur, sociala frågor och miljöfrågor, och det återspeglar vårt engagemang för god medborgaranda. Sponsringen riktar sig till verksamheter av idrottslig eller kulturell karaktär och som i övrigt följer Stenungsbadens riktlinjer för sponsring. Sponsring sker i normalfallet inom vårt huvudsakliga geografiska verksamhetsområde, d v s Västra Götalandsregionen och den skall ge en motprestation inom någon av följande aspekter:

 • Uppmärksamhet för vårt varumärke, t ex exponering med skyltar, dekaler, logotyp eller liknande.
 • Deltagande i gemensamma aktiviteter såsom mässor, företagsevent, föreläsningar, prisutdelningar, frukostseminarier eller liknande.      

 
VI SPONSRAR:

 • Aktiviteter som stärker och främjar vårt varumärke
 • Samarbeten med idrottsklubbar 
 • Samarbeten med skolor; grundskola, gymnasium samt högskola/universitet
 • Aktiviteter som gagnar affärer och relationer
 • Visar samhällsansvar 
 • Gynnar idrott och hälsa
 • Främjar folklig kultur såsom konst och musikevenemang
 • Värnar om trygghet
 • Är miljövänliga och hållbara


VI SPONSRAR INTE:

 • Politiska eller religiösa organisationer
 • Föreningar eller förbund med verksamhet som inte ligger i linje med Stenungsbadens värderingar 
 • Inte heller aktiviteter som kan uppfattas som omoraliska, oetiska eller skadliga för vår miljö
 • Enskilda personer eller privata evenemang


HUR SÖKER DU SPONSRING
Stämmer din förening eller verksamhet in på det vi beskrivit är du välkommen att ta kontakt med oss. Ansökningar lämnas skriftligen till karin.akerman@stenungbaden.se

Frågor om Stenungsbadens sponsring kan ställas till Karin Åkerman, marknadschef karin.akerman@stenungbaden.se eller på telefon 0303-72 68 07.  


NÄR FATTAS BESLUTEN?
Beslut om inkomna sponsringsförfrågningar fattas en gång per halvår. Nästa datum är 30 september  2018. Vi tecknar sponsringsavtal maximalt 1 år i taget.


ANSÖK OM SPONSRING
För att ansöka om sponsring vill vi gärna att ni fyller i nedanstående uppgifter och skickar i mail till karin.akerman@stenungbaden.se
 

 • Klubb/föreningens namn:
 • Kontaktperson:
 • Telefon:
 • Mail:
 • Webb:
 • Klubb/föreningens målsättning:
 • Kommun:
 • Upplägg på sponsringserbjudande:
 • Motprestation, dvs vilken typ av exponering får Stenungsbaden:
 • Önskat tidsintervall för sponsringen (max 1 år):
 • Övrig information: