SV / EN

Tack! Det var synd att du inte kan delta den här gången, men vi hoppas att vi kan hålla kontakten i framtiden.

Med vänliga hälsningar
STENUNGSBADEN