SV / EN
Back to All Events

En mycket speciell teaterscen i Stenungsund!

VAR MED & GÖR SKILLNAD FÖR EN MYCKET SPECIELL TEATERSCEN I STENUNGSUND!

Kulturcentrum Västs teaterensemble Röda Hjärtan består av professionella skådespelare och musiker
tillsammans
med personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer. Kombinationen av
professionalitet,
entusiasm och ensemblens sårbarhet är troligtvis det som gör att publiken berörs på djupet.
Nu vill vi bjuda in dig till den poetiska performance-föreställningen Crossroads som framförs på
Stenungsbaden
Yacht Club tisdagen den 6 oktober kl 13.15, samt till ett samtal efteråt tillsammans med
Kulturcentrum Västs producent Anna Svensson och Stenungsbaden Yacht Clubs VD Patric E Österström.
Föreställningen är gratis och det är naturligtvis frivilligt att delta i samtalet efteråt.

  • Crossroads: 13.15-14.00 i M/S Gripsholm
  • Fika & mingel: 14.00-14.20
  • Samtal: 14.20-14.50 i M/S Gripsholm

Bokning: Kulturcentrum Väst
Vi erbjuder ett begränsat antal platser. Anmälan senast 150918.
Nyligen blev Stenungsbaden Yacht Club samarbetspartner och sponsor i Kulturcentrum Västs projekt.
Stenungsbaden Yacht Club som ägs av Nordic Choice Hotels arbetar långsiktigt med CSR och att stötta
olika verksamheter och projekt som bidrar till ett hållbart samhälle på olika nivåer och Kulturcentrum
Väst är ett av dessa projekt. För allt fler företag blir det viktigt att ta ett socialt ansvar och arbeta med
CSR. Förutom det patos som driver företagaren att bidra till en bättre värld, ger det naturligtvis också
värdefull goodwill att associeras med de projekt och verksamheter som de stöttar.
Vill du och ditt företag/organisation också bli sponsor och samarbetspart till Kulturcentrum Väst och
stötta en av samhällets mest utsatta grupper? Nedanstående text beskriver den värdegrund som
sponsorföretagen
kopplas samman med.

KULTURCENTRUM VÄSTS VÄRDEGRUND

Vi tar tillvara på mångfalden i samhället för att skapa social hållbarhet genom att producera och leverera
scenkonst av hög kvalitet och skapa meningsfull sysselsättning där alla bidrar utifrån sina förmågor. Vi
får människor i en utsatt grupp att växa, blomma och känna sig värdefulla.
I vårt arbete utgår vi från värderingar om vikten av demokrati, delaktighet, tillgänglighet och arbete mot
diskriminering, och vi gör det såväl i teori som praktik.

KULTURCENTRUM VÄSTS MOTTO

Vi förverkligar drömmar åt människor som sällan eller aldrig fått höra att just deras drömmar kan bli sanna.
Kulturcentrum Väst är ett teaterprojekt som fram till och med juli 2016 finansieras av Allmänna Arvsfonden och med
Stenungsunds,
Orusts och Tjörns kommuner som samarbetspartners och medfinansiärer. Huvudägare är Studieförbundet
Vuxenskolan Väst. Västra Götalandsregionens kultursekretariat har nyligen beviljat Kulturcentrum Väst ett mindre projektstöd
under det kommande spelåret.
Efter juli 2016 behöver teatern andra finansiärer och den privata sektorn är en av dem.
VAR MED & GÖR SKILLNAD
FÖR EN MYCKET SPECIELL
TEATERSCEN I STENUNGSUND!