SV / EN

AVBOKNINGSREGLER

Allmänna villkor för logi- och paketbokning

Du och Stenungsbaden Yacht Club kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller särskilda regler.

Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den har bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se nedan ”Avbeställning och utebliven ankomst”.
Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske. Olika regler gäller för olika priser, se detaljerad prisinformation.

För att boka ett rum, till dig eller någon annan, måste du ha fyllt 18 år. Bokar du rum får en minderårig men inte själv ska bo på hotellet behöver denne vid ankomst till hotellet visa upp ett intyg som är underskrivet av målsman. Intyget garanterar att målsman godkänner att den minderårige bor på hotellet och att målsman ansvarar för denne och dennes handlingar. Den som gjort bokningen, alternativt målsman, som samtidigt bor på hotellet är ansvarig för minderårig även om de bor i separata rum.
För gäster utan målsmans sällskap tillämpas 18 års åldersgräns. Hotellet förbehåller sig rätten att häva bokning på plats om giltig legitimation inte kan uppvisas.

Spapaket lördagar. Välj spatid på Bluewater Sports & Health Club direkt vid din bokning för att få ut det bästa av er vistelse.  Lördag kl 12-16 eller kl 16-20.

Ankomst och avresa
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen.
Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 11.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst. Det finns möjlighet till late-check-out mot en extra avgift.

Avbokning och utebliven ankomst
Avbokningsregler varierar beroende på det pris du har bokat, läs noga den detaljerade prisbeskrivningen i samband med din bokning. Möjlighet till avbeställning avgörs i och med det pris du har valt vid bokningstillfället. Om prisvillkoren tillåter avbeställning ska detta ske senast kl. 18:00 lokal tid på ankomstdagen. Undantag gäller vid annan överenskommelse vid bokningstillfället. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18:00 lokal tid, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall kan du få betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter
Om hotellet inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum på hotellet.

Dina egna önskemål
Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att hotellet är rätt rustat och kan förbereda din ankomst på bästa sätt.
Rökning
Stenungsbaden Yacht Club är rökfritt. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera dig kostnader.
Husdjur
Önskar du ta med ett husdjur, meddela detta när du beställer rummet.
Teknisk utrustning
Behöver du någon särskild teknisk utrustning bör du meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att dina önskemål i möjligaste mån ska kunna tillgodoses.
Mat
Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) bör du framföra dessa vid bokningstillfället.

Bokningsavgift och förskottsbetalning
Hotellet har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.

Betalning
För vissa priser gäller förskottsbetalning, i andra fall sker betalningen i samband med vistelsen på hotellet. Läs detaljerad prisinformation.  Stenungsbaden Yacht Club tar emot de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. Det är därför klokt att i förväg ta reda på vad som gäller.

Registrering av utländska hotellgäster
Enligt utlänningsförordningen ska den som driver hotell se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

Förvaring av värdesaker och bagage
Hotellet har rätt enligt lag att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det. Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras i hotellets värdefack. Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet kan förvara ditt bagage i låst bagagerum. Vi erbjuder förvaring med förhöjd säkerhet som service, men tar aldrig ansvar för det inlämnade. Vid förlust av nyckel till värdefack åligger det fackinnehavaren att stå för kostnader i samband därmed. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.

Din egen säkerhet
Vi är säkerhetscertifierade av Safe Hotels, men det är viktigt att även du som gäst är observant på var nödutgångar , alarmknappar och brandsläckare finns. Titta på utrymningsplanen som sitter innanför dörren till ditt hotellrum.  Visita har tillsammans med Brandskyddsföreningen tagit fram informationsfoldern ”Hotel Safety”. Läs den – för din egen säkerhet. Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.

 

Policy vid försäljning av handikappanpassade rum

Handikappanpassade rum ska finnas tillgängligt till samma pris som standardrum. Handikappanpassade rum i högre kategorier kan säljas till ett högre pris, dvs när alla standardrum är utsålda kan man sälja högre kategori rum till högre kategori pris, också för handikappanpassade rum.
När ett handikappanpassat rum bokas som en del av en grupp ska priset inte vara högre än priset majoriteten av de återstående deltagarna har fått.

Med reservation för ändringar.